Six Thinking Hats®

Kapelusze są metaforą przyjmowania różnych perspektyw w myśleniu o danym problemie.
Szkolenia z kreatywności, myślenia lateralnego

Głównym problemem podczas myślenia jest nieład. Robimy za dużo na raz. Kłębią się w nas emocje, nadzieje, strach, informacje, kreatywność i logika. Trudno jest patrzeć równocześnie w kilku kierunkach, a już całkiem niemożliwe jeśli kierunki są wzajemnie sprzeczne. Six Thinking Hats® pozwala zajmować się myślącemu jedną rzeczą naraz. Noszenie któregoś z kapeluszy myślowych oznacza koncentrację na jednym trybie myślenia. Prowadzi to do sytuacji, w której proces myślenia staje się bardziej skoncentrowany i skuteczny.

Ustalamy sześć sztucznych kontekstów myślenia i opisujemy je jako sześć kapeluszy, które można nałożyć lub zdjąć. Znajdujemy przełącznik. Zamiast jak dotychczas korzystać z inteligencji do podtrzymania i obrony wyrobionego z góry poglądu, używa się jej do wnikliwego rozpatrzenia sprawy.

Technika Six Thinking Hats® to proces myślenia równoległego. Myślenie równoległe, również opracowane przez de Bono, implikuje stan, gdzie każdy uczestnik procesu myślenia, prowadzi swoje myśli równolegle do myśli innych uczestników, bez atakowania ich sposobu myślenia.

Tym co sprawia największą trudność używając Six Thinking Hats®, jest kierowanie uwagi kolejno w różne strony wbrew uprzedzeniom, które już zdecydowały za Ciebie czy pomysł Ci się podoba czy nie. Najważniejsza jest determinacja, żeby patrzeć w konkretnym kierunku. W ten sposób naturalna skłonność inteligencji jest kanalizowana we właściwym kierunku. Dzięki Six Thinking Hats®możemy dowolnie sterować uwagą. Bez tego narzędzia uwaga krąży zgodnie ze wskazaniami wzorca utrwalonego przez dotychczasowe doświadczenia i pozostajemy uwięzieni. Gdy próbujemy stosować wszystkie typy myślenia jednocześnie, nie potrafimy uzyskać optymalnej wydajności dla każdego ze sposobów myślenia.

Co najważniejsze, ten system okazuje się bardzo skuteczny w praktyce i jest coraz częściej wykorzystywany przez organizacje, które mają dość bezproduktywnych sporów.

Metoda Six Thinking Hats®

 

stanowi znacznie bardziej konstruktywną alternatywę tradycyjnego sporu. W każdej chwili wszyscy myślący myślą w tym samym kierunku. Kierunek jest wyznaczony przez jeden z sześciu kolorowych kapeluszy. Jak pokazało doświadczenie, metoda Six Thinking Hats® jest potężniejsza i bardziej konstruktywna niż spór lub dyskusja. Jest również znacznie szybsza. Czas trwania narad zostaje zredukowany do jednej czwartej lub nawet jednej dziesiątej. Metoda Six Thinking Hats® usuwa na bok ego, które jest takim problemem w myśleniu tradycyjnym. Nie ma tutaj mowy o bronieniu czy atakowaniu idei. Jeśli chcesz się wykazać, musisz bardzo dobrze działać w ramach każdego z kapeluszy.

Metodę tę wykorzystuje się obecnie szeroko na całym świecie, przez dyrektorów najwyższych szczebli w największych światowych korporacjach oraz czteroletnie przedszkolaki.

Kapelusze Myślowe

Biały Kapelusz Myślowy

jest neutralny i obiektywny, reprezentuje uwagę poświęconą faktom i liczbom.

Czerwony Kapelusz Myślowy

pozwala dojść do głosu emocjom, intuicji i uczuciom, bez potrzeby usprawiedliwiania ich.

Czarny Kapelusz Myślowy

reprezentuje logiczną negację. Pozwala na wyszczególnienie, dlaczego coś może się nie udać i stanowi ostrzeżenie.

Żółty Kapelusz Myślowy

koncentruje się na możliwościach i korzyściach, jest logicznie pozytywny.

Zielony Kapelusz Myślowy

to kreatywność, nowe pomysły i opcje wyboru.

Niebieski Kapelusz Myślowy

związany jest z kontrolą i organizacją procesu myślenia. Patrzy nie na przedmiot, lecz na myślenie o przedmiocie.

„Osiągnięcie skupienia jest jedną z najtrudniejszych umiejętności. Umysł uwielbia „wędrować” po zaciekawiających go ścieżkach, które się otwierają. Takie myślenia też ma swoje zalety, też jest potrzebne – zwłaszcza w kreatywności – ale nie może dominować. Kiedy brakuje treningu w myśleniu, pomysły od razu wyzwalają emocje, a te z kolei determinują sposób, w jaki patrzy się na rzeczywistość, toteż myślenie takie nie pozwala na naprawdę pełne zgłębienie zagadnień czy rozpoznanie sytuacji.” Edwar de Bono „De Bono’s thinking course”

Close

Zapytaj o szkolenie

Would you like to see our space before joining? Come and visit our coworking space. Please fill out the form and our manager will get back asap.