6 Myślowych Kapeluszy

Sześć Kapeluszy Myślowych 


[su_row]

[su_column size=”1/2″]

[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#139fa2″]

 • Prowadź krótsze, bardziej produktywne spotkania.
 • Generuj nie tylko bardziej innowacyjne pomysły, ale konkretne kreatywne projekty, które można zaimplementować od razu.
 • Zredukuj konflikty między członkami zespołów lub uczestnikami spotkań.
 • Stwórz ramy dynamicznych, zorientowanych na osiąganie celów spotkań, w których każdy będzie chciał uczestniczyć.
 • Naucz się zmieniać swój sposób myślenia, a także sposób myślenia innych osób.

[/su_list]

[/su_column]
[su_column size=”1/2″]  [/su_column]
[/su_row]


 

[su_row]
[su_column size=”1/3″]

Dzisiaj w niemal każdej firmie….

można spotkać całe grono ludzi narzekający na przeciągające się spotkania i posiedzenia. Spędzają  godziny na debatach o problemach przedsiębiorstwa i osiągają znikome rezultaty. Ankiety przeprowadzane wśród pracowników pokazują, że zorganizowane spotkania bez określonego celu są jednym z głównych powodów nieproduktywnej pracy i frustracji pracowników. Współcześnie pracując pod ciągłą presją niedoboru czasu niezbędne jest, aby każde spotkanie było efektywne, tzn. nastawione na rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, a uczestnicy tych spotkań wykazywali się kreatywnością.
Co roku firmy na całym globie inwestują miliony w najnowsze systemy informatyczne i rozwiązania technologiczne aby sprostać wyzwaniom szybko zmieniającego się rynku.
A co z poprawą procesu myślenia?

[/su_column]
[su_column size=”1/3″]

Rozwiązanie

Angel Mind jest jedynym w Polsce dystrybutorem rewolucyjnej i sprawdzonej na sześciu kontynentach metody Sześciu Kapeluszy Myślowych.

Metodyczny model myślenia opracowany przez dr Edwarda de Bono dostarcza uczestnikom warsztatów umiejętności i narzędzi, które mogą natychmiast zastosować w praktyce. Jest to prosta, efektywna technika, która pomoże każdej stosującej ją osobie. Rezultatem stosowania tej techniki będzie bardziej produktywny sposób myślenia. Zamiast, jak dotychczas, korzystać z inteligencji w celu podtrzymywania i obrony wyrobionego z góry poglądu, używa się jej do wnikliwego rozpatrzenia sprawy. Sześć Kapeluszy Myśłowych eliminuje szkodliwe i niekorzystne myślenie i prowadzi do sytuacji, w której proces myślenia staje się bardziej skoncentrowany i skuteczny.

[/su_column]
[su_column size=”1/3″]

Korzyści płynące z uczestnictwa w warsztatach.

Poprzez zastosowanie Sześciu Myślowych Kapeluszy Ty i Twój zespół będziecie w stanie:

[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#139fa2″]

 • prowadzić krótsze i bardziej produktywne spotkania,
 • przeprowadzać kluczowe spotkania bez nadmiernego udziału emocji i ego, które wpływają na podejmowanie złych decyzji,
 • szybko i efektywnie generować nowe pomysły i rozwiązania problemów,
 • redukować konflikty wykorzystując proces myślenia, w którym rozważane są wszystkie aspekty problemu równocześnie,
 • unikać podejmowania pozornie łatwych decyzji korzystając z umiejętności spojrzenia na problem wielopłaszczyznowo,
 • polepszyć rezultaty pracy zespołu poprzez użycie narzędzi stymulujących myślenie zespołu,
 • traktować rozwiązania kreatywne jako normę,
 • maksymalizować i organizować myśli i pomysły każdego członka zespołu,
 • szybko znaleźć rozwiązanie, podzielając tą samą wizję.

[/su_list]

[/su_column]
[/su_row]


 

[su_row]
[su_column size=”1/2″]

ZAKRES WARSZTATÓW

Jednodniowe warsztaty obejmują teoretyczną wiedzę na temat różnych technik myślenia oraz liczne ćwiczenia praktyczne.
Materiały przygotowane na warsztaty, zostały opracowane przez dr Edwarda de Bono. Każdy uczestnik otrzymuje obszerny zeszyt do ćwiczeń, dzięki któremu może wzmacniać techniki poznane podczas warsztatów. Uczestnicy pracują w małych grupach i są pod ciągłą opieką certyfikowanego trenera de Bono Thinking System.

[/su_column]
[su_column size=”1/2″]

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ

Każdy, kto chce poprawić pracę w zespole, przeprowadzać bardziej produktywne spotkania, generować nowe pomysły i szybciej rozwiązywać problemy. Warsztaty będą szczególnie korzystne dla:

[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#139fa2″]

 • menedżerów i dyrektorów przeprowadzających liczne spotkania,
 • zespołów pracujących w wysoce konkurencyjnych lub zmieniających się branżach,
 • każdego, kto wymaga większego poziomu kreatywności i innowacyjności,
 • kierowników działów i ich zespołów,
 • zespołów strategicznych i projektowych.

[/su_list]

[/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”1/3″] Niebieski Kapelusz Porządkowanie procesu myślenia [/su_column]
[su_column size=”1/3″] Biały Kapelusz Informacje posiadane [/su_column]
[su_column size=”1/3″] Czerwony Kapelusz Uczucia i intuicja [/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”1/3″] Żółty Kapelusz Logicznie pozytywny, Korzyści i wartości [/su_column]
[su_column size=”1/3″] Czarny Kapelusz Logicznie negatywny, Trudności i zagrożenia [/su_column]
[su_column size=”1/3″] Zielony Kapelusz Alternatywny, kreatywne pomysły i nowe percepcje [/su_column]
[/su_row]

 


 

[su_row]
[su_column size=”1/2″]

[su_service title=”Szkolenie otwarte” icon=”icon: graduation-cap” icon_color=”#139fa2″]Jednodniowe warsztaty to najlepsza metodą szkolenia zarówno indywidualnych uczestników jak i małych grup. Prowadzone na terenie całej Polski dają niepowtarzalną możliwość opanowania narzędzi i technik myślenia.[/su_service]

[/su_column]
[su_column size=”1/2″]

[su_service title=”Szkolenie zamknięte” icon=”icon: graduation-cap” icon_color=”#139fa2″]Warsztaty prowadzone u klienta tworzą idealne warunki szkolenia zespołów i całych działów w organizacji lub firmie, dając przejrzysty cel szkolenia, określony wspólnie z klientem. Stanowią najbardziej efektywną finansowo opcję, która eliminuje odbywanie kosztownych podróży służbowych.[/su_service]

 

[/su_column]

[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”1/1″] przycisk-ZAPYTAJ-O-SZKOLENIE [/su_column]
[/su_row]

Close

Zapytaj o szkolenie

Would you like to see our space before joining? Come and visit our coworking space. Please fill out the form and our manager will get back asap.