Six Thinking Hats®

Szkolenia z kreatywności, myślenia lateralnego

Dzisiaj w niemal każdej firmie….

można spotkać całe grono ludzi narzekający na przeciągające się spotkania i posiedzenia. Spędzają godziny na debatach o problemach przedsiębiorstwa i osiągają znikome rezultaty. Ankiety przeprowadzane wśród pracowników pokazują, że zorganizowane spotkania bez określonego celu są jednym z głównych powodów nieproduktywnej pracy i frustracji pracowników. Współcześnie pracując pod ciągłą presją niedoboru czasu niezbędne jest, aby każde spotkanie było efektywne, tzn. nastawione na rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, a uczestnicy tych spotkań wykazywali się kreatywnością. Co roku firmy na całym globie inwestują miliony w najnowsze systemy informatyczne i rozwiązania technologiczne aby sprostać wyzwaniom szybko zmieniającego się rynku. A co z poprawą procesu myślenia?

Rozwiązanie

Angel Mind jest jedynym w Polsce dystrybutorem rewolucyjnej i sprawdzonej na sześciu kontynentach metody Sześciu Kapeluszy Myślowych.Metodyczny model myślenia opracowany przez dr Edwarda de Bono dostarcza uczestnikom warsztatów umiejętności i narzędzi, które mogą natychmiast zastosować w praktyce. Jest to prosta, efektywna technika, która pomoże każdej stosującej ją osobie. Rezultatem stosowania tej techniki będzie bardziej produktywny sposób myślenia. Zamiast, jak dotychczas, korzystać z inteligencji w celu podtrzymywania i obrony wyrobionego z góry poglądu, używa się jej do wnikliwego rozpatrzenia sprawy. Sześć Kapeluszy Myśłowych eliminuje szkodliwe i niekorzystne myślenie i prowadzi do sytuacji, w której proces myślenia staje się bardziej skoncentrowany i skuteczny.

Korzyści płynące z uczestnictwa w warsztatach

Poprzez zastosowanie Sześciu Myślowych Kapeluszy Ty i Twój zespół będziecie w stanie:

ZAKRES WARSZTATÓW

Jednodniowe warsztaty obejmują teoretyczną wiedzę na temat różnych technik myślenia oraz liczne ćwiczenia praktyczne. Materiały przygotowane na warsztaty, zostały opracowane przez dr Edwarda de Bono. Każdy uczestnik otrzymuje obszerny zeszyt do ćwiczeń, dzięki któremu może wzmacniać techniki poznane podczas warsztatów. Uczestnicy pracują w małych grupach i są pod ciągłą opieką certyfikowanego trenera De Bono Limited, światowego dostawcy szkoleń dr Edwarda de Bono.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ

Każdy, kto chce poprawić pracę w zespole, przeprowadzać bardziej produktywne spotkania, generować nowe pomysły i szybciej rozwiązywać problemy. Warsztaty będą szczególnie korzystne dla:

Niebieski Kapelusz

Porządkowanie procesu myślenia

Biały Kapelusz

Informacje posiadane

Czerwony Kapelusz

Uczucia i intuicja

Żółty Kapelusz

Logicznie pozytywny, Korzyści i wartości

Czarny Kapelusz

Logicznie negatywny, Trudności i zagrożenia

Zielony Kapelusz

Alternatywny, kreatywne pomysły i nowe percepcje

Metody dr Edwarda de Bono stosowane są w ramach programów szkoleniowych przez organizacje na całym świecie od 1991 roku. Globalna sieć obejmuje akredytowanych trenerów i moderatorów w 72 krajach poprzez 18 partnerów szkoleniowych, którzy działają jako Autoryzowani Dystrybutorzy. Skontaktuj się z jednym z tych partnerów szkoleniowych, jeśli chcesz zmienić sposób myślenia swój lub swojej organizacji.

Szkolenie otwarte

Jednodniowe warsztaty to najlepsza metodą szkolenia zarówno indywidualnych uczestników jak i małych grup. Prowadzone na terenie całej Polski dają niepowtarzalną możliwość opanowania narzędzi i technik myślenia.

Szkolenie zamknięte
Warsztaty prowadzone u klienta tworzą idealne warunki szkolenia zespołów i całych działów w organizacji lub firmie, dając przejrzysty cel szkolenia, określony wspólnie z klientem. Stanowią najbardziej efektywną finansowo opcję, która eliminuje odbywanie kosztownych podróży służbowych.

 

Close

Zapytaj o szkolenie

Would you like to see our space before joining? Come and visit our coworking space. Please fill out the form and our manager will get back asap.